Nowe wzory dokumentów w ramach ogłoszonych konkursów!
Paź12

Nowe wzory dokumentów w ramach ogłoszonych konkursów!

LGD PDS informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Read More
Komunikat dla Grantobiorców naboru 1/2017/G!
Paź06

Komunikat dla Grantobiorców naboru 1/2017/G!

W związku z przedłużającą się oceną postępowania konkursowego dokonywaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informujemy, iż podpisywanie umów o powierzeniu grantu z grantobiorcami wyłonionymi do realizacji swoich projektów w ramach naboru 1/2017/G zostanie przesunięte  w czasie. Niestety, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie podać terminów, ale na bieżąco będą Państwo informowani o kolejnych krokach. Tymczasem zwracamy się...

Read More
Spotkania informacyjne dla zakładania, rozwoju działalności gospodarczej i NGO!
Paź06

Spotkania informacyjne dla zakładania, rozwoju działalności gospodarczej i NGO!

Spotkania informacyjne organizowane przez LGD PDS w Bytowie: Zaproszenie na spotkanie informacyjne: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej” Zaproszenie na spotkanie informacyjne: „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej” Zaproszenie na spotkanie informacyjne: „Wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń” oraz „Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych” Spotkania informacyjne organizowane przez LGD PDS...

Read More
Ogłaszamy nabory wniosków w ramach 5 zakresów!
Wrz29

Ogłaszamy nabory wniosków w ramach 5 zakresów!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosiło nabór wniosków w ramach 5 zakresów dot.: Zakres 1.1.1.3. Wsparcie sieciowych projektów współpracy – społeczne centra aktywności Zakres 1.2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego Zakres 2.1.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej Zakres 2.1.1.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy Zakres 2.1.2.1. Wsparcie...

Read More
Ogłaszamy nabory na Granty!
Wrz29

Ogłaszamy nabory na Granty!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach 2 zakresów dot.: Zakres 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej w formie szkoleń Zakres 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług...

Read More
Wkład własny NGO ze środków publicznych jest już możliwy!
Wrz27

Wkład własny NGO ze środków publicznych jest już możliwy!

9 września 2017 r weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Informujemy, że  zmieniony został zapis, który umożliwia obecnie...

Read More