Zapytanie ofertowe nr 2/VII/2018/OWES
Lip17

Zapytanie ofertowe nr 2/VII/2018/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, LGD PDS zwraca się z prośbą o składanie ofert z zakresu przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych, które zostaną wykorzystane podczas szkoleń otwartych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej...

Read More
Zapytanie ofertowe nr 1/VII/2018/OWES
Lip14

Zapytanie ofertowe nr 1/VII/2018/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, LGD PDS zwraca się z prośbą o składanie ofert z zakresu przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań wstępnych dla Grup Inicjatywnych...

Read More
Rozeznanie rynku na ubezpieczenie uczestników szkoleń od NNW!
Lip13

Rozeznanie rynku na ubezpieczenie uczestników szkoleń od NNW!

W związku z realizacją projektu  pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od NNW uczestników szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr...

Read More
Fundusz Gwarancyjny dla Sektora Ekonomii Społecznej!
Lip13

Fundusz Gwarancyjny dla Sektora Ekonomii Społecznej!

Informacja na temat Funduszu Gwarancyjnego dla Sektora Ekonomii Społecznej!

Read More
Ostateczne wyniki oceny grantów!
Lip06

Ostateczne wyniki oceny grantów!

Podczas XX Posiedzenia rady LGD PDS dn 29 czerwca 2018 r. dokonaliśmy ostatecznej oceny wniosków składnych w konkursach grantowych w ramach zakresów 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców oraz 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej. Listy zawierającej ostateczną ocenę oraz informację, które wnioski zostały wybrane do dofinansowania i mieszczą się w limicie...

Read More
Biuletyn Informacyjny OWES!
Lip02

Biuletyn Informacyjny OWES!

LGD PDS zaprasza do lektury szóstego numeru Biuletynu Informacyjnego wydanego w tym roku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”. Biuletyn informacyjny 06/2018

Read More