I. Aktualne dokumenty LGD

II. Konsultacje społeczne dokumentów LGD  

Uwagi zgłoszone do projektów dokumentów LGD PDS w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie LGD PDS informuje, że do projektów dokumentów dot. procedur nie było uwag i tym samym nie były one po konsultacjach społecznych modyfikowane.

III. Dokumenty ogólne