I. Obowiązki informacyjne Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektów 

II. Wyniki konsultacji społecznych dot. zmian w dokumentach LGD PDS

Uwagi zgłoszone do projektów dokumentów LGD PDS w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie LGD PDS informuje, że do projektów dokumentów dot. procedur nie było uwag i tym samym nie były one po konsultacjach społecznych modyfikowane.

III. Projekty dokumentów LGD do konsultacji społecznych 

IV. Dokumenty LGD

V. Dokumenty ogólne