• Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS
    • Pani Anna Gołębiowska-Rusak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS
    • Pani Stanisław Bielawa – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS
    • Pan Edmund Wroński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS