Komunikat dla Grantobiorców naboru 1/2017/G!

W związku z przedłużającą się oceną postępowania konkursowego dokonywaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informujemy, iż podpisywanie umów o powierzeniu grantu z grantobiorcami wyłonionymi do realizacji swoich projektów w ramach naboru 1/2017/G zostanie przesunięte  w czasie. Niestety, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie podać terminów, ale na bieżąco będą Państwo informowani o kolejnych krokach.

Tymczasem zwracamy się z prośbą o rozważenie ewentualnych zmian w harmonogramach Państwa projektów, których realizacja przesunie się na 2018 rok. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie ewentualnych środków finansowanych na pokrycie inwestycji, ponieważ w niektórych przypadkach przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok może mieć wpływ na dysponowanie środkami pochodzącymi, np. z pożyczek.