BCK Bytów - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

BCK Bytów

Bytowskie Centrum Kultury – „Bytowski zamek w sieci, czyli wykonanie strony internetowej bytowskiego zamku”

Wartość operacji: 30 866,00 zł
Kwota wnioskowana: 17 700,00 zł
Kwota przyznana wg umowy: 17 430,00 zł

Operacja realizowana przez Bytowskie Centrum Kultury jest pierwszym tego typu projektem dofinansowanym z środków pochodzących z Programu Leader. W ramach realizacji Zamek Krzyżacki w Bytowie zyskał stronę internetową, będącą dzięki interesującej oprawie i ciekawym rozwiązaniom doskonałym narzędziem promocji w sieci.
Zamek w Bytowie należy do najmłodszych założeń obronnych wzniesionych w państwie Zakonu Krzyżackiego na przełomie XIV i XV w. jako strażnica broniąca jego zachodniej granicy. Jest zaliczany do nowatorskich rozwiązań militarnych doby średniowiecza, był przystosowany do skuteczniej obrony przed ostrzałem artyleryjskim, upowszechniającym się w tym czasie w Europie. Oprócz funkcji militarnej pełnił również rolę siedziby zarządcy krzyżackiego randze prokuratora, który podlegał bezpośrednio wielkiemu mistrzowi zakonu w Malborku. Obecnie w odrestaurowanym Domu Zakonnym i w Wieży Czworobocznej siedzibę znalazło Muzeum Zachodnio – Kaszubskie powołane do życia w 1972 r. w Domu Książęcym mieści się hotel
wraz z restauracją, a w Domu Wdów i Domu Sądu biblioteki. Dawny zamek krzyżacki i późniejsza rezydencja książęcej rodziny Gryfitów Zachodniopomorskich pełni obecnie funkcje turystyczno – edukacyjno – muzealne, dobrze służąc społeczeństwom integrującej się Europy. W ciągu roku bytowską warownię odwiedza średnio 55 tys osób. Jak pisze autor jednego z opracowań o bytowskim zamku: „W tych murach duch piękna ukryty, w tych murach los ludzi wyryty”.
Strona internetowa promuje kompleks zamkowy. Jest to pionierskie rozwiązanie promocyjne na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi. Strona promuje nie tylko sam Zamek, ale również inne instytucje, których siedziby znajdują się w jego średniowiecznych murach.
Istotnym atutem strony Bytowskiego Zamku jest jej dynamika. Osobom wirtualnie odwiedzającym Zamek towarzyszy rycerz pełniący rolę przewodnika, który opowie kilka krótkich historii związanych z danym miejscem w Zamku. Intro strony jest bardzo ciekawą animacją wykonaną z lotu ptaka z możliwością przesuwania obrazu za pomocą kursora, co doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu umożliwiając oglądanie budowli z każdej strony .
Dla jeszcze bardziej zainteresowanych historią Zamku w Bytowie powstała gra interaktywna, której uczestnicy „spacerując” po zabudowie odpowiadają na zadawane przez „dworzan” pytania. Gracze, którzy odpowiedzą na nie poprawnie nagradzani są certyfikatami, za które można otrzymać prezent niespodziankę na zamku w Bytowie.