Jezioro Graniczne gmina Kołczygłowy - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Jezioro Graniczne gmina Kołczygłowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa NATURA – „Utworzenie i oznakowanie ścieżki dydaktyczno-spacerowej wokół jeziora Granicznego”

Wartość operacji: 31 842,00 zł
Kwota wnioskowana: 20 829,00 zł
Kwota przyznana wg umowy: 20 829,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa NATURA z Łubna zrealizowało w 2010 roku projekt zakładający  znakowanie ścieżki spacerowo – dydaktycznej dookoła Jeziora Granicznego w Łubnie. Jezioro Graniczne znajdujące się obecnie w dzierżawie Stowarzyszenia NATURA pozostawało dotąd niezagospodarowane, przez co również mało atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Pomysł na wytyczenie ścieżki spacerowo – dydaktycznej wydał się więc doskonałym rozwiązaniem na podniesienie zainteresowania samym jeziorem jaki i otaczającym go terenem.
Długość ścieżki to w sumie ok. 3 km, jej trasa biegnie wzdłuż brzegu Jeziora Granicznego zaczynając się i kończąc w tym samym punkcie. Kierunek zwiedzania wytyczony jest przez tablice kierunkowe rozmieszczone na całej trasie, tak aby miłośnicy turystyki pieszej, czy rowerowej nie mogli zabłądzić. Na całą ścieżkę składają się również miejsca do wypoczynku, ławki, stoły itp. miejsca, w których turyści mogą odpoczywając absorbować urok otaczającego ich piękna przyrody. W kolejnych punktach ścieżki pojawiają się również tablice informacyjne, a na nich treści dotyczące  wyjątkowości danego miejsca pod względem przyrodniczym, przedstawiające m.in. hydrografię Jeziora Granicznego, czy zróżnicowanie fauny i flory, które można napotkać spacerując ścieżką spacerowo – dydaktyczną. Wszelkie prace wykonywane w terenie leśnym przeprowadzone zostały pod nadzorem Nadleśnictwa Trzebielino, dla pewności, że przygotowanie ścieżki nie będzie miało negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego oraz nie zakłóci spokoju żyjących na tym terenie gatunków zwierząt i roślinności. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym dla ułatwienia poruszania się wytyczoną trasą są kładki, które nie tylko są praktyczne w zastosowaniu, lecz również nadają specyficznego uroku okolicy.
Ścieżka spacerowo – dydaktyczna biegnąca wzdłuż brzegu Jeziora Granicznego w Łubnie jest doskonałym miejscem dla osób ceniących sobie piesze wyprawy oraz obcowanie z naturą. Ciekawe rozwiązania, piękno przyrody zaspokoją nawet najbardziej wymagającego turystę.