Kolejna inwestycja w ramach małego projektu została zakończona - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Kolejna inwestycja w ramach małego projektu została zakończona

W miejscowości Niemczewo, gm. Dębnica Kaszubska powstała w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu wokół akwenów wodnych w Gospodarstwie Agroturystycznym „Czar-2” w miejscowości Niemczewo na cele promocji i rekreacji turystycznej nowa infrastruktura turystyczna.