Liderzy zmiany

 

Liderzy Zmiany to cykl warsztatów, których organizatorem jest Partnerstwo Dorzecze Słupi. Zorganizowane w 2015 r. pierwsze warsztaty „Liderzy Zmiany” oparte były na innowacyjnym i kompleksowym programie rozwoju liderek i liderów działających na rzecz swoich lokalnych środowisk. Na trzech dwudniowych zjazdach warsztatowych uczestnicy nauczyli się, jak realizować diagnozę partycypacyjną, jak jeszcze skuteczniej angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku. Dzięki tym warsztatom liderzy zmiany nauczyli się prezentować wyniki diagnozy swojego otoczenia i środowiska, w którym pracują i żyją a tym samym przyczynili się do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. W latach tych grono lokalnych Liderów Zmiany będzie się stale powiększać, angażując nowe osoby które na różne sposoby zechcą się włączyć we współpracę z LGD przy wdrożeniu strategii. Chętnym oferujemy wsparcie merytoryczne w pełnieniu funkcji liderów lokalnych oraz możliwość pozyskania środków na realizację lokalnych projektów.

Liderzy zmiany z obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi

Lp. Imię Nazwisko Gmina
1. Ludmiła Wiczkowska Damnica
2. Klaudia Selega Dębnica Kaszubska
3. Zofia Franc Kołczygłowy
4. Kinga Szlendakowska Miastko
5. Marta Rutkiewicz Potęgowo
6. Joanna Sypuła Potęgowo
7. Anna Boniecka Potęgowo
8. Tomasz Krauze Miastko
9. Honorata Jankowska Trzebielino
10. Mariusz Matyszewski Trzebielino
11. Barbara Szroeder Studzienice
12. Paweł Żmuda Główczyce
13. Dorota Sibińska Główczyce
14. Werner Willi Rudkowski Bytów
15. Lilianna Grosz Bytów
16. Klemens Leman Tuchomie
17. Beata Łozowska Czarna Dąbrówka
18. Aleksandra Chrzan Czarna Dąbrówka