Nowe wzory dokumentów w ramach ogłoszonych konkursów!

LGD PDS informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na stronie LGD PDS w zakładkach: LEADER 2014-2020 oraz NABORY WNIOSKÓW zostały udostępnione nowe wzory dokumentów w ramach ogłoszonych konkursów.