Ostateczne wyniki oceny grantów!

Podczas XX Posiedzenia rady LGD PDS dn 29 czerwca 2018 r. dokonaliśmy ostatecznej oceny wniosków składnych w konkursach grantowych w ramach zakresów 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców oraz 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej.

Listy zawierającej ostateczną ocenę oraz informację, które wnioski zostały wybrane do dofinansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na poszczególne nabory znajdziecie w poniższych linkach:

Lista operacji wybranych / niewybranych dla zakresu 1.1.1.1.

Lista operacji wybranych / niewybranych dla zakresu 1.1.1.2. 

Grantobiorcom, których operacje zostały wybrane do dofinansowania i mieszczą się w limicie środków przypominamy, że zgodnie z procedurą LGD PDS składa dokumenty grantowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz podpisuje umowę z Zarządem Województwa, po czym to LGD PDS podpisuje umowy z wnioskodawcami. Prosimy oczekiwać na nasz kontakt w sprawie przygotowania wniosków do podpisania umowy.

\