Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2017 o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PROW 2014-2020 nie wpłynęły żadne zgłoszenia od potencjalnych wnioskodawców dot. zamiaru realizacji projektu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PROW 2014-2020:

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2017

Kryteria dostępu i wyboru

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców 04.07.2017 r. 

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016

Formularz do pobrania: PDS/PW/01/2016

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 2.1.2.2. Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza – 04.07.2017 r. 

Ogłoszenie nr: PDS/PW/02/2016

Formularz do pobrania: PDS/PW/02/2016