Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Krępie Słupskiej