Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/VII/2017/OWES

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, iż w związku z zakończoną procedurą składania ofert na przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań animacyjnych organizowanych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, złożone zostały następujące oferty:

  1. SZAREK Wydawnictwo Reklama, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk – oferta otrzymała 100 pkt.
  2. NU MEDIA Elżbieta Jażdżewska, ul Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn – oferta otrzymała 99,11 pkt.
  3. PPHU LIR Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg – oferta otrzymała 81,58 pkt.
  4. Agencja Reklamowa – Polibiuro, ul. al. Mireckiego 18/1, 41-200 Sosnowiec – oferta otrzymała 56,70 pkt.

W związku z powyższym oferta złożona przez SZAREK Wydawnictwo Reklama otrzymała najwyższą ocenę i tym samym została wybrana przez Zamawiającego.