Szkoła Liderów Przedsiębiorczości Społecznej!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza do Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej:

  • przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i instytucji publicznych,
  • lokalnych animatorów/ki,
  • wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy