• Komisja Rewizyjna Fundacji PDS
    Paweł Pałubicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS;
    Pan Ireneusz Bejnarowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS
    Pani Anna Szemraj – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS