I. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wzory dokumentów 

II. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wzory dokumentów

III. OPERACJE INNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I SPOŁECZNE – wzory dokumentów