Wyniki konsultacji społecznych dot. zmian w dokumentach przygotowanych przez LGD PDS!

Dziękujemy mieszkańcom powiatu bytowskiego (Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) i powiatu słupskiego (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo) za udział w konsultacjach społecznych nad zmianami w dokumentach dot.: Lokalnej Strategii Rozwoju, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (nie dotyczy projektów grantowych i operacji własnych), Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych, Kryteria oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulaminu Rady LGD PDS.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. ww. dokumentów.