Zapraszamy na seminarium „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich”!

W terminie 05 – 06 października 2017 r. odbędzie się dwudniowe seminarium, którego tematem przewodnim będzie „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru na przykładach dobrych praktyk w regionie północno-zachodnim„. Seminarium odbędzie się w Hotelu VICTORIA w miejscowości Bolszewo. Organizatorem dwudniowego seminarium jest Polska Sieć LGD w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu – cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Karta zgłoszenia na seminarium w Bolszewie