Zaproszenie na szkolenie „Prawo na wsi”!

Zaproszenie na szkolenie pt. „Prawo na wsi”
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zapraszają wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie pt. „Prawo na wsi”, które odbędzie się w dniach 12-13.06.2018r. od godziny 1000 w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10, w siedzibie LGR „Mòrénka”.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1.Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.

2.Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego inicjatywa ustawodawcza

3.Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

W ramach szkolenia wyżywienie i nocleg (PARADISE Charzykowy) są nieodpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową na adres: biuro@lgrmorenka.pl

Więcej informacji na temat projektu http://faow.org.pl/pl/organizacje-wiejskie-w-procesie-stanowienia-prawa/