Zapytanie ofertowe nr 1/IV/2018/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, LGD PDS zwraca się z prośbą o składanie ofert na dostarczenie produktów spożywczych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań animacyjnych/warsztatów organizowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2