Zapytanie ofertowe nr 2/VII/2017/OWES – zmiana parametru w przedmiocie zamówienia!

Biuro LGD PDS informuje, że w „Zapytaniu ofertowym” nr 2/VII/2017/OWES dokonano zmiany parametru w przedmiocie zamówienia dot. długopisu metalowego, a mianowicie w pierwotnej wersji podane były następujące wymiary: 140x15mm(Ø), aktualnie wymiary wynoszą: ok. 140x10mm(Ø). Pozostałe parametry ww. przedmiocie zamówienia pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2