Zapytanie ofertowe nr 3/IV/2018/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, LGD PDS zwraca się z prośbą o składanie ofert z zakresu przygotowania i dostarczenia cateringu na szkolenia, które będą organizowane w subregionie słupskim w ramach przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3