Zapytanie ofertowe nr 3/VII/2017/OWES

W związku z realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi projektem pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłaszamy „Zapytanie ofertowe” w trybie konkurencyjności dot. przygotowania i dostarczenia materiału szkoleniowego, który zostanie wykorzystany podczas szkoleń wstępnych dla Grup Inicjatywnych organizowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2