Aktualności-Nowy fundusz grantowy dla NGO! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Nowy fundusz grantowy dla NGO!

Aktualności » Nowy fundusz grantowy dla NGO!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza NGO na spotkanie informacyjne na temat dotacji grantowych z Nowego Funduszu Grantowego "Splot Wartości - Sieć Splot". Spotkanie odbędzie się 22 czerwca o godz. 17.00 w Kaszubski Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, sala nr 212 na II piętrze. Spotkanie poprowadzi Tomasz Keler z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. 

Plakat