Aktualności-Podsumowanie pierwszego cyklu szkoleń "Social media"! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Podsumowanie pierwszego cyklu szkoleń "Social media"!

Aktualności » Podsumowanie pierwszego cyklu szkoleń "Social media"!

W dniu 13 listopada w Centrum Kultury i Biblioteki w Ugoszczy odbyły się 2 szkolenia z 6 zaplanowanych dot. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowania w sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych w celu rozwoju potencjału turystycznego i kulturalnego na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele NGO, lokalnych producentów i usługodawców, którzy zdobytą wiedzę będą mogli dostosować do swojej strategii w cyfrowym ekosystemie, aby oswoić social media i zmaksymalizować korzyści płynące z zaistnienia na nich. Przeprowadzone szkolenia były pigułką wiedzy „na start” podsumowujące specyfikę najpopularniejszych serwisów internetowych, pozwalającą się zorientować w świecie współczesnych social mediów i zaplanować swoje przyszłe kroki w cyfrowym świecie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. InInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa o Rozwoju Wsi.