Aktualności-Szkolenia z Social Media! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkolenia z Social Media!

Aktualności » Szkolenia z Social Media!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych producentów i usługodawców na bezpłatne szkolenia, które będą dot. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowania w sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych w celu rozwoju potencjału turystycznego i kulturalnego na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi.

Oferujemy:

  • ciekawe szkolenia z doświadczonymi trenerami, którzy swoją wiedzę i umiejętności opierają na swoich doświadczeniach zawodowych
  • zapewniamy serwis kawowy i materiały szkoleniowe  

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy do 08.11.2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Uwaga!

Osoby, które zgłaszają się na szkolenia muszą posiadać ze sobą laptopa i smartfona.

Formularz zgłoszeniowy   

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. InInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa o Rozwoju Wsi.