Aktualności-Zapytanie ofertowe dot. organizacji Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zapytanie ofertowe dot. organizacji Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza!

Aktualności » Zapytanie ofertowe dot. organizacji Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza!

Już wkrótce ogłosimy kolejny konkurs na najlepsze produkty lokalne, które wyróżnimy nadając im certyfikat Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza.

W związku z tym LGD PDS zaprasza do składania ofert na organizację techniczną konkursu Zielone Serce Pomorza, w tym Gali wręczania nagród.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów i warunków brzegowych (organizacyjnych, finansowych, czasowych).

Na oferty czekamy do 12.05.2023 r. do godz. 14.00

Szczegółowych informacji udziela Aneta Czechowska-Grzelak, nr tel.: 533 339 187. 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy