Aktualności-Certyfikaty marki ZSP przyznane! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Certyfikaty marki ZSP przyznane!

Aktualności » Certyfikaty marki ZSP przyznane!

Jubileuszowy Konkurs o Certyfikat Marki Lokalnej Zielonego Serca Pomorza organizowany przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbył się po raz dziesiąty!

Zielone Serce Pomorza jest marką lokalną przyznawaną w drodze konkursu najciekawszym dla regionu produktom, które są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców lokalnie dostępnych, a sposób ich wytwarzania respektuje zasady zrównoważonego rozwoju.

Idea Konkursu o certyfikat Marki polega na:

• Identyfikacji wysokiej jakości lokalnych produktów, atrakcji turystycznych oraz usług występujących na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi,

• promocji nagrodzonych produktów,

• zachęcaniu mieszkańców do wykorzystywania lokalnych zasobów i walorów specyficznych dla naszego regionu do wzbogacaniu lokalnej oferty gospodarczej.

W 2021 roku do Jubileuszowego X Konkursu zgłosiło się 23 uczestników w trzech kategoriach: kulinaria regionalne/ artykuły spożywcze, wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze oraz usługi i wydarzenia lokalne. 30 września, w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, spotkała się komisja konkursowa, która oceniła zgłoszone produkty.

W dniu 8 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyła się X Gala Finałowa konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza.

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach przez Komisję Konkursową prezentowali na scenie swoje zgłoszenia, zachwalając ich wyjątkowość. Certyfikaty, po dwa w każde z kategorii, dla wyróżnionego i zwycięzcy , wręczali szanowni goście gali, m.in. Dyrektor Departamentu Turystyki, Pani Marta Chełkowska i samorządowcy gmin obszaru LGD PDS, Dyrektorzy Centrów Kultury i Sportu oraz inni zaproszeni ściśle związani z regionem.

Oprócz certyfikatu i nagrody finansowej, każdy z laureatów otrzymał możliwość nagrania filmu promującego wygrany produkt, przy współpracy z profesjonalną firmą. W ramach wydarzenia przyznano również nagrodę specjalną Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

W poprzednich 9 edycjach konkursu wręczono już 66 certyfikatów, a tegoroczny konkurs przyniósł 6 kolejnych dla:

Kat. A – Kulinaria regionalne/ artykuły spożywcze

Nagroda Główna: Revitalis sp z o.o. za Revitalis - naturalne oleje tłoczone na zimno.

Wyróżnienie: Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Kłącznie „Kłączynianki za Kaszubski paprykarz z ryb słodkowodnych.

Kat. B – Wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze

Nagroda Główna: Katarzyna Wiśniewska za Damnickie anioły malowane na drewnie.

Wyróżnienia: Gabriela Reca, Pracownia Haftu Ręcznego i Renowacji Tkanin Unikatowych za Tablice prezentujące szkoły haftu kaszubskiego.

Kat. C – Usługi/ Wydarzenia lokalne

Nagroda Główna: Koło Gospodyń Wiejskich Polanki w Karznicy za Widowisko plenerowe „Ścinanie Kani”

Wyróżnienie: Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu za Święto Dyni.

Nagrodę specjalną zarządu LGD PDS przyznano: Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice za Jarmark Somiński, który jest wydarzeniem finansowanym ze środków pochodzących z Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi, a które doskonale wpisuje się w ideę wsparcia lokalnych wytwórców.

Gala Finałowa Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej Zielonego Serca Pomorza była świętem ludzi którym „chce się chcieć” i którzy chcą swoje umiejętności, zdolności wcielić w życie i przy tej okazji uatrakcyjnić w kontekście podniesienia jakości życia i oferty turystycznej zachodnią część Województwa Pomorskiego, a dokładnie piękny, zielony i bogaty w zasoby naturalne obszar Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, zwany przez nas „Zielonym Sercem Pomorza”. Miejsce, w którym mieszają się historie ludzi, lokalna kuchnia słynie z różnorodności, tak samo jak pochodzenie jej wytwórców. Miejsce wielokulturowe, kolorowe i smaczne, którego wyjątkowość docenia coraz więcej osób z innych regionów.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację X Jubileuszowego konkursu o certyfikat Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza. Dziękujemy za wsparcie Zarządowi Województwa Pomorskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentowi Turystyki. Dziękujemy organizacjom pozarządowym i samorządom obszaru LGD oraz członkom komisji konkursowej, którzy są z nami od lat. Szczególne podziękowania dla Dyrektora i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach za organizację gali wręczenia nagród.

Ślemy też podziękowania za zaangażowanie i udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Życzymy dalszych sukcesów w kreowaniu własnych marek i realizacji pomysłów.

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do dalszej pracy nad realizacją i rozwijaniem pasji.

 

Zespół LGD PDS 

Zdj. GOK Główczyce