Kontakt - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Kontakt

Kontakt z nami


Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

ul. Podzamcze 34, pokój nr 29 na II piętrze 

77-100 Bytów

tel./fax: 59 81 32 200

tel. 533 339 188 lub 533 339 187

e-mail: biuro@pds.org.pl

Godziny otwarcia biura:

PN – PT / 7:00 – 15:00

Pracownicy biura:

Marcin Heron – Dyrektor biura  (tel.: 59 81 32 200; e-mail: m.heron@pds.org.pl)

Piotr Pradella – Specjalista ds. projektów (tel.: 59 81 32 200 lub 533 339 188; e-mail: p.pradella@pds.org.pl)

Joanna Domińczak - Specjalista ds. projektów (tel.: 59 81 32 200; e-mail: j.dominczak@pds.org.pl)

Aneta Czechowska-Grzelak - Specjalista ds. projektów (tel.: 59 81 32 200 lub 533 339 187; e-mail: a.czechowska-grzelak@pds.org.pl)