Społeczni Aktywni - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Społeczni Aktywni

Społeczni Aktywni - edycja IV

"Społeczni - Aktywni" - edycja IV to konkurs dla grup formalnych i nieformalnych, którego celem  jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców
  oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.

Zgłoszenie inicjatyw: do 30 grudnia 2021 r. 

Realizacja umów: do 30 czerwca 2022r. 

 

Zapoznaj się z prezentacją TUTAJ

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 

1) Regulamin konkursu "Społeczni - Aktywni" - edycja IV

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację inicjatywy

3) Oświadczenie RODO

4)  Wzór umowy o przyznaniu pomocy

 

WYNIKI KONKURSU SPOŁECZNI-AKTYWNI (edycja 4) 

 

DOKUMENTY DO REALIZACJI: 

1) Oświadczenia RODO dla: RODO dla list obecności  oraz uczestników wydarzeń organizowanych w ramach inicjatywy

2) Oświadczenie o prawie do zdjęć

3) Formularz sprawozdania z realizacji inicjatywy  

 

 

 

 

 

 

 

Społeczni Aktywni - edycja III (termin: 16 grudnia 2020 roku)

"Społeczni - Aktywni" - edycja III to konkurs dla grup formalnych i nieformalnych, którego celem  jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców
  oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.

Zgłoszenie inicjatyw: do 16 grudnia 2020 r. 

Realizacja umów: do 30 czerwca 2021 r. 

 

Zapoznaj się z prezentacją TUTAJ

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU I FORMULARZA WNIOSKU z dnia 23.11.2020 r.  (usunięcie potwierdzenia dokonania diagnozy w formie list obecności): 

1) Regulamin konkursu "Społeczni - Aktywni" - edycja III

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację inicyatywy

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 

1) Regulamin konkursu "Społeczni - Aktywni" - edycja III

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację inicjatywy

3) Oświadczenie RODO

4)  Wzór umowy o przyznaniu pomocy

 

DOKUMENTY DO REALIZACJI: 

1) Oświadczenia RODO dla: RODO dla list obecności  oraz uczestników wydarzeń organizowanych w ramach inicjatywy

2) Oświadczenie o prawie do zdjęć

3) Formularz sprawozdania z realizacji inicjatywy 

 

KONKURS ZAKOŃCZONY. Kliknij TUTAJ, żeby zobaczyć wyniki. 

Społeczni Aktywni - edycja II (zakończona)

Celem konkursu „Społeczni – Aktywni” jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej
oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne

 

Edycja II (ogłoszenie 30.10.2018 r.; termin zgłoszeń: 15.12.2018 r. - ponieważ 15. grudnia przypada w sobotę możliwe jest dostarczenie dokumentów w poniedziałek, 17.12.2018 r.)

- Regulamin konkursu Społeczni - Aktywni edycja II

- Formularz wniosku Społeczni - Aktywni edycja II

- Oświadczenie o zdjęciach Społeczni - Aktywni edycja II

- Umowa (wzór) Społeczni - Aktywni edycja II

- Oświadczenie RODO 19.4 

- Oświadczenie RODO 19.4 do list obecności

- Oświadczenie RODO 19.4 dla uczestników wydarzeń

- Sprawozdanie z realizacji inicjatywy Społeczni - Aktywni edycja II