Zrealizowane projekty współpracy - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zrealizowane projekty współpracy

Projekty współpracy, które zostały zrealizowane w ramach wdrażania LSR


 •  „Pomorski Park Wodniacki” Ww. projekt włączone były 3 Lokalne Grupy Działania (LGD), których partnerstwo miało przełożyć się na przygotowanie infrastruktury odpowiedniej do posiadanych zasobów, umożliwiającej uprawianie sportów wodnych. Partnerami projektu były LGD Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, LGD Kaszubska Droga oraz LGD Trzy Krajobrazy. Koszty poniesione na ten etap przygotowania projektu współpracy wyniosły 3 143,03 zł. Etap ten polegał na spotkaniach przedstawicieli 3 LGD, podczas których omawiana była koncepcja realizacji projektu, przedstawione możliwości i zasoby każdej z grup oraz planowanie kolejnych kroków w działaniach prowadzących do realizacji zamierzonego celu. Wszyscy partnerzy przy realizacji projektu współpracy opierali się na bogactwie swojego obszaru. Lokalna infrastruktura zlokalizowana miała być przy naturalnych akwenach wodnych (rzekach, jeziorach). Lokalizacja ta i wspólna oferta w sposób bezpośredni przyczynić się miała do stworzenia na terenie Lokalnych Grup Działania „Pomorskiego Parku Wodniackiego". Projekt skierowany miał być do mieszkańców obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju wszystkich uczestniczących w projekcie Lokalnych Grup Działania, podmiotów oraz osób indywidualnych zainteresowanych turystyką wodną. W przypadku Fundacji PDS projekt miał przełożyć się na przygotowanie infrastruktury turystycznej przy Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni, gm. Dębnica Kaszubska.

 •  „Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza” Fundacja PDS wraz z sześcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z Pomorza stworzyła Szlak Kulinarny Pomorza i wydała publikację „Przeszłość dla przyszłości wielokulturowość kuchni Pomorza”, prezentującą 35 tradycyjnych receptur na potrawy regionalne. Ze starannie wyselekcjonowanych i zbadanych przez etnografa tradycyjnych potraw w tej publikacji z naszego obszaru znalazły się:

  1. Tradycyjny chleb z Góry Lemana – Klemens Leman (Góra Lemana)

  2. Kaczka pieczona – Tamara Jagodzińska (Gospoda pod Wesołym Pomorzaninem)

  3. Zupa brzadowa – Koło Gospodyń Wiejskich Trzebiatkowa

  4. Wyroby wędzone z gęsi – Regina Kossak – Główczewska (Gospodarstwo Agroturystyczne AgroRegina)

  5. Borówka z gruszką do mięs – Barbara Grocholska

  6. Juki Słowińskie – Renata Knitter (Pokoje Gościnne Renata Knitter). Natomiast szlak kulinarny tworzą pomorskie restauracje, w których menu znalazły się niektóre z potraw wymienionych w książce kucharskiej. W ramach realizacji ww. projektu Fundacja PDS otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 873,34 zł.
publikacja_kulinarna


 •  „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej” Na projekt współpracy, który był realizowany wspólnie z 5 Lokalnymi Grupami Działania z województwa pomorskiego (Sandry Brdy, Naszyjnik Północy, Wrzeciono, Trzy Krajobrazy, Kaszubska Droga) Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 431 755,10 zł. Celem projektu było postawienie małej infrastruktury turystycznej w miejscach wybranych przez Partnerstwo Dorzecze Słupi. W związku z realizacją projektu wybrano 6 lokalizacji na obszarze Partnerstwa – Krzynia (gm. Dębnica Kaszubska), Gałąźnia Mała (gm. Kołczygłowy), Jamnowski Młyn (gm. Parchowo), Lubuń (gm. Kobylnica) oraz dwie w Bierkowie (gm. Słupsk). Dodatkowo w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni powstał budynek socjalno-gospodarczy z przeznaczeniem użytkowym dla turystów odwiedzających nasz region. W ramach realizowanej operacji w każdej z wymienionych wyżej lokalizacji powstały co najmniej dwa elementy infrastruktury turystycznej, charakteryzujące się oryginalnością, tzn. wykonane w taki sposób, aby nie odbiegały formą od otaczającej je przyrody. Zaprojektowana mała architektura przypomina wyglądem naturalne elementy występujące w przyrodzie. Dlatego sztywne piony i poziomy zastąpiono skosami, wypukłościami i niedoskonałościami naturalnego, nieobrobionego drewna.