Nabory zakończone - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Nabory zakończone

Nabory

NABORY ZAKOŃCZONE:

1. GRANTY:

15/2019/G - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych (jarmarki - zakres 2.1.2.1.)

14/2019/G - Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców (zakres 1.1.1.1.)

13/2019/G - szkolenia (zakres 1.1.1.2. - Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej w formie szkoleń)

12/2019/G - doposażenie grup społ. (zakres 1.1.1.2. - Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej)

11/2019/G - inwestycje (zakres 1.1.1.2. - Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej)

10/2019/G - Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej

9/2018/G - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

8/2018/G - Sieciowe projekty współpracy

7/2018/G - wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

6/2018/G - wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców

5/2018/G - wspieranie aktywności i integracji społecznej

4/2017/G - wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

3/2017/G - wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń

2/2017/G - wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

1/2017/G - Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej


2. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODACZEJ (zakres 2.1.1.1):

16/2019 - premie na zakładanie działalności gospodarczej (zakres 2.1.1.1.)

08/2017 - zakładanie działalności gospodarczej

01/2016 - zakładanie działalności gospodarczej

 

3. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zakres 2.1.1.2. + 2.1.1.3.):

17/2019 - rozwój działalności gospodarczej (zakres 2.1.1.3.)

13/2019 - Wsparcie utrzymania miejsc pracy

02/2016 - rozwijanie działalności gospodarczej 

09/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

12/2019 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy

 

4. POZOSTAŁE KONKURSY:

15/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres 1.2.1.2.)

14/2019 - Sieć społecznych centrów aktywności (zakres 1.1.1.3.)

  11/2018 - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

  10/2017 - wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

  07/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres 1.2.1.2)

  06/2017 - sieć społecznych centrów aktywności (zakres 1.1.1.3)

  05/2016 - dla JSFP

  04/2016 - dla NGO

  03/2016 - sieć społecznych centrów aktywności (zakres 1.1.1.3)