Dokumenty LEADER 2014-2020 - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Dokumenty LEADER 2014-2020

I. Aktualne dokumenty LGD

II. Konsultacje społeczne dokumentów LGD  

Jednocześnie LGD PDS informuje, że do projektów dokumentów dot. procedur nie było uwag i tym samym nie były one po konsultacjach społecznych modyfikowane.

III. Dokumenty ogólne