13/2019/G - szkolenia (zakres 1.1.1.2. - Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej w formie szkoleń) - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

13/2019/G - szkolenia (zakres 1.1.1.2. - Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej w formie szkoleń)

 

 

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: