Władze Fundacji PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Władze Fundacji PDS  • Komisja Rewizyjna Fundacji PDS
    Paweł Pałubicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS;
    Pan Ireneusz Bejnarowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS
    Pani Anna Szemraj – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS