Projekty własne LGD - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Projekty własne LGD

Uchwała nr 71/XVI/2017 o wyborze operacji własnej LGD PDS - 15.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2017 o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PROW 2014-2020 nie wpłynęły żadne zgłoszenia od potencjalnych wnioskodawców dot. zamiaru realizacji projektu. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PROW 2014-2020:

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2017

Kryteria dostępu i wyboru

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców - 04.07.2017 r. 

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Formularz do pobrania: PDS/PW/01/2016

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 2.1.2.2. Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza - 04.07.2017 r. 

Ogłoszenie nr: PDS/PW/02/2016 Formularz do pobrania: PDS/PW/02/2016