Aktualności-Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej!

Aktualności » Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 02 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce

Zaproszenie

Program Forum

Formularz zgłoszeniowy