Aktualności-Granty wstępnie ocenione! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Granty wstępnie ocenione!

Aktualności » Granty wstępnie ocenione!

Uwaga Grantobiorcy! 

 

Opublikowaliśmy listę grantów w zakresie 1.1.1.2. (oznaczenie naboru: 16/2021/G) z informacją o wynikach oceny puntowej! Zaznaczamy jednak, że jest to nieostateczny etap oceny i czeka nas jeszcze rozpatrzenie odwołań, w wyniku których na liście mogą zajść istotne zmiany.

Aby zapoznać się w wynikami oceny wystarczy kliknąć w link: 

http://pds.org.pl/fileadmin/user_upload/5_Ocena_punktowa_16_2021_G_08_04_2021_oryginal.pdf  

Kolejnym etapem jest weryfikacja złożonych przez Grantobiorcę odwołań od oceny punktowej. Aby złożyć odwołanie należy skontaktować się z biurem LGD PDS w celu pozyskania karty oceny z informacją o szczegółach oceny wraz z uzasadnieniami nieprzyznania punktów w poszczególnych kryteriach.