Aktualności-Warsztaty - Rozwój turystyki na obszarze PDS! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Warsztaty - Rozwój turystyki na obszarze PDS!

Aktualności » Warsztaty - Rozwój turystyki na obszarze PDS!

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza przedstawicieli: samorządów - osoby zajmujące się Turystyką, organizacje pozarządowe, firmy z branży Turystycznej, instytucje regionalne i ponadregionalne zaangażowane w dziedzinę turystyki na pierwsze warsztaty kreatywne pozwalające na zaplanowanie nadchodzących wyzwań w zakresie turystyki w regionie.       

W/w spotkanie i kolejne z innych obszarów, pozwolą spojrzeć mieszkańcom naszego regionu w przyszłość i zaplanować Lokalna Strategię Rozwoju Parnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023 - 2027.

Wypracowane pomysły będą stanowić kluczowe elementy nowej strategii, dlatego warto poświęcić ten czas i swoją energię, wiedzę i doświadczenie, aby w przyszłości mieć możliwość sięgania po fundusze na to, co faktycznie jest nam potrzebne.                                                                                                                                                                                     

Jednym z ekspertów, który będzie uczestniczył w warsztatach będzie Jacek Zdrojewski - konsultant i trener. Mający ponad 15 lat praktyki w tworzeniu, rozwijaniu i komercjalizacji ofert i produktów turystycznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i transnarodowym dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli.

Program warsztatów

W związku z sprawami organizacyjnymi prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 10.05 do godz. 14.00. na adres e mail: m.heron@pds.org.pl.

Serdecznie zapraszamy !!!

Zespół LGD PDS