Aktualności-Zmiana adresu biura LGD PDS! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zmiana adresu biura LGD PDS!

Aktualności » Zmiana adresu biura LGD PDS!

LGD PDS informuje, że biuro stowarzyszenia zostało przeniesione z Krzyni 16, gm. Dębnica Kaszubska do Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie, ul. Podzamcze 34, pokój numer 29 na II piętrze na przeciwko sali konferencyjnej. 

W związku z przeniesieniem biura pracownicy LGD PDS, będą dostępni pod numerami telefonów komórkowych: 533 339 188, 533 339 187