Dzięki dofinansowaniu Chór Gminy Cewice już wkrótce w nowej odsłonie! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Dzięki dofinansowaniu Chór Gminy Cewice już wkrótce w nowej odsłonie!

W marcu rozpoczną się warsztaty instrumentalno-wokalne dla 37 członków Chóru Gminy Cewice. W obecnej chwili trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy dla przeprowadzenia 8-miesięcznych warsztatów muzycznych.