Aktualności-Newsletter LGD PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Newsletter LGD PDS

Aktualności » Newsletter LGD PDS

Poniżej zamieściliśmy 9 wydanie newslettera Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, w którym przedstawiliśmy bieżące informacje o realizowanych przez LGD zadaniach. Jeśli chcecie Państwo otrzymywać wiadomości o działaniach PDS na adres mailowy lub telefon w formie SMS, zachęcamy do wypełnienia, wydrukowania i przesłania na adres biura (również w formie skanu) poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Umożliwi nam to wpisanie danych osobowych do baz kontaktowych. 

 

NEWSLETTER 9/2018 

Oświadczenie RODO