Aktualności-Forum Organizacji Pozarządowych w Kołczygłowach! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Forum Organizacji Pozarządowych w Kołczygłowach!

Aktualności » Forum Organizacji Pozarządowych w Kołczygłowach!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych, wydarzenie odbędzie się 28 lutego o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach.

Spotkanie dedykowane jest NGO działającym na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi, a jego głównym celem jest dyskusja na temat roli i miejsca NGO w funkcjonowaniu LGD PDS w nowej perspektywie finansowej.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu jako prelegenci przyjęli dr Karolina Ciechorowska-Kulesza, przedstawiciele KGW Sławki i KGW Piotrowianie. Z kolei warsztaty poprowadzą pracownicy KUL'u.  

Forum NGO

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lutego poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta zgłoszeniowa