Komisja Rewizyjna LGD PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Komisja Rewizyjna LGD PDS


  • Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD PDS (zgodnie z uchwałą nr 04/XX/2022 z 28.09.2022 r.)

    • Pani Anna Pietrzak
    • Pan Rafał Zblewski
    • Pan Arkadiusz Kwiatkowski