O Fundacji PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

O Fundacji PDS

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi została powołana do życia w 2005 r., obejmuje swoim zasięgiem obszar Dorzecza Słupi „od źródeł do Bałtyku”, tj. 19 gmin Pomorza Środkowego i działa na zasadzie partnerstwa ponad dwustu podmiotów funkcjonujących na tym terenie. Od 2005 r. Fundacja PDS uczestniczy we wszystkich etapach realizacji programu LEADER, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Fundacja jako Lokalna Grupa Działania od 2009 do 2014 r. ogłaszała konkursy w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie ciekawych projektów infrastrukturalnych, gospodarczych i kulturowych, które następnie zostały zrealizowane na obszarach wiejskich przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz samorządy gminne. Fundacja PDS obecnie swoje działania skupia na promowaniu obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi zarówno w kraju, jak i zagranicą prowadząc Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku.


 • Wysokość składek partnerskich w Fundacji PDS

  1. Wysokość rocznej składki partnerskiej dla sektora publicznego:

   • jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

   • pozostałe – 100,00 zł  2. Wysokość rocznej składki partnerskiej dla sektora pozarządowego:

   • organizacje prowadzące działalność gospodarczą – 100,00 zł

   • pozostałe – 50,00 zł  3. Wysokość rocznej składki partnerskiej dla sektora gospodarczego – 50,00 zł.

   • Uchwała dot. wysokości składki partnerskiej w Fundacji PDS

 • Lista partnerów Fundacji PDS

 • Mapa obszaru działania Fundacji PDS


Dane Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi:


 • Nr KRS: 0000 250 440

 • REGON: 220 185 035

 • NIP: 839-297-42-95

 • Konto Główne: Bank Spółdzielczy w Ustce, Filia w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20,

 • 76-200 Słupsk, nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010

 • Konto składek Partnerskich: Bank Spółdzielczy w Ustce, Filia w Słupsku,

 • ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, nr konta: 43 9315 0004 0050 3181 2000 0030


Dokumenty do pobrania:

 

Statut Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi z dnia 19 grudnia 2011 r.

Deklaracja partnerska Fundacji PDS