15/2019/G - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych (zakres 2.1.2.1.) - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

15/2019/G - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych (zakres 2.1.2.1.)

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: