Projekty współpracy - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Projekty współpracy

Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza producentów/usługodawców, w tym w szczególności laureatów konkursu Zielonego Serca Pomorza, pracowników LGD, członków organów LGD do uczestnictwa w wizycie studyjnej na Sardynię. Jest to regionu o silnie rozwiniętej marce lokalnej, o silnie zarysowanej tożsamości kulturalnej, mogący poszczycić bardzo dobrym rozwojem lokalnych produktów tradycyjnych i regionalnych i bardzo dobrym wyposażeniem w infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną. Termin wizyty 17-21.10.2023 r. Wizyta jest kolejną częścią projektu współpracy "Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza". Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 września do godz. 14, poprzez formularz online: 

https://docs.google.com/forms/d/1FPTby3yKVOluLtRHoPNmDTAoHAzG9k9iT8DmSUZbkiM/edit