Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS

Zarząd LGD PDS:

Lilianna Grosz – Prezes Zarządu, lilianna.grosz@gmail.com 

Marcin Heron – Wiceprezes Zarządu, mar77ag@wp.pl

Marta Łomża-Duszny – Sekretarz Zarządu, m.lomza@debnica.pl

Zofia Franc – Skarbnik, zosia197006@wp.pl

Maciej Pluto-Prondziński – Członek Zarządu, maciek.prondzinski@gmail.com