Władze Fundacji PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Władze Fundacji PDS


 • Zarząd Fundacji PDS
  Beata Łozowska – Prezes Zarządu Fundacji PDS
  e-mail: beatalozowska@wp.pl
  Marta Łomża-Duszny – Wiceprezes Zarządu Fundacji PDS
  e-mail: m.lomza@debnica.pl
  Justyna Kamińska – Sekretarz Zarządu Fundacji PDS
  e-mail: jkw25@wp.pl


 •  

 • Komisja Rewizyjna Fundacji PDS
  Paweł Pałubicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS;
  Pan Ireneusz Bejnarowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS
  Pani Anna Szemraj – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji PDS


 •