3/2017/G - wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

3/2017/G - wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej w formie szkoleń - 15.12.2017 r. 

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach  zakresu 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej w formie szkoleń - 22.11.2017 r. 

Lista operacji złożonych w ogłoszonym naborze w ramach zakresu 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej w formie szkoleń

Termin publikacji ogłoszenia - 29.09.2017 r. 


WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: